Θεραπείες μέσω Skype

Η ψυχοθεραπεία μέσω skype προτείνεται στις περιπτώσεις που η απόσταση, προβλήματα υγείας, ή κοινωνικοί παράγοντες δεν επιτρέπουν την πρόσωπο με πρόσωπο θεραπεία.