Συστημική - Οικογενειακή Θεραπεία

Η έννοια του “εαυτού”, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή, παρά μόνο σε σχέση με το δίκτυο των σημαντικών άλλων που συνιστούν τον εαυτό και του δίνουν υπόσταση. Με την ίδια λογική, η έννοια του ατομικού “συμπτώματος” αποκτά σημασία, εφόσον αναζητηθεί η αξία και η λειτουργία του, εντός του συστήματος των ανθρωπίνων σχέσεων, που ταυτόχρονα γεννούν το σύμπτωμα, αλλά και συντηρούνται από αυτό.

 

Στην οικογενειακή θεραπεία το πλαίσιο της κατανόησης των ατομικών συμπεριφορών διευρύνεται προκειμένου να συμπεριλάβει το πρότυπο των σχεσεων και των ρητών ή άρρητων κεντρικών μοτίβων της οικογενειακής αλληλεπίδρασης που τις συνιστούν και τις νοηματοδοτούν. Κάθε συμπεριφορά επέχει θέση επικοινωνίας, αποτελεί ένα μήνυμα, μια μεταφορά για τις σχέσεις που πλαισιώνουν το άτομο, μια έκφραση των πίστεων, των παραδόσεων, των αξιών, των αφοσιώσεων του οικογενειακού συστήματος στο οποίο το άτομο ανήκει, αλλά και μια εκδήλωση των εξελικτικών φάσεων του κύκλου ζωής της οικογένειας, φάσεων όπως η ανατροφή των παιδιών, το διαζύγιο, η συνταξιοδότηση των γονιών, η απομάκρυνση των παιδιών από το σπίτι, οι απώλειες και οι μεταβάσεις στα νέα στάδια όπου εξελισσόμενη, μετέρχεται.

 

Η κατανόηση της συμπεριφοράς του ενός προτείνει την συμπερίληψη της κατανόησης των τρόπων του σχετίζεσθαι όλων των εμπλεκόμενων στην οικογενειακή αλληλεπίδραση μελών, όπως αυτή αποτυπώνεται στο περίπλοκο δίκτυο της επικοινωνίας τους. Για αυτόν τον λόγο η οικογενειακή θεραπεία προσκαλεί σε μια ταυτόγχρονη συζήτηση όλη την οικογένεια, ή και διαφορετικούς συνδυασμούς των μελών της.

 

Πέρα από γραμμικές και μανιχαϊστικές λογικές, που διχάζουν τα μέλη της οικογένειας, του τύπου καλός- κακός, άρρωστος- υγιής, αθώος- ένοχος, αναζητάται το πλέγμα των σχέσεων που καθιστά τα συμπτώματα χρήσιμα στο υπό συζήτηση σχεσιακό πλαίσιο. Με σεβασμό στις μοναδικές ιδιότητες των ανθρώπινων συστημάτων να αλλάζουν και να εφευρίσκουν τους δικούς τους τρόπους, ο θεραπευτής μετέχει ενεργητικά και με στάση περιέργειας στην συζήτηση, διευκολύνοντας τον διάλογο που επιφέρει την αναδιάταξη των σχέσεων των εμπλεκόμενων μελών, την επαναδιαπραγμάτευση των κεντρικών θεμάτων της οικογένειας και τελικά την επινόηση νέων, αποπαθολογικοποιητικών λύσεων.

  • Grey Facebook Icon
Αγίας Θεοδώρας 1, 54688
Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα
psyaggelikampouri@gmail.com
© 2019 by Marilena-Fani Phycotherapy