Θεραπεία Ζεύγους

Όταν δύο άνθρωποι "παντρεύονται" είναι σαν να "παντρεύονται" επίσης τα εσωτερικευμένα σχεσιακά τους πρότυπα, τα διαγενεολογικά σχήματα των πεποιθήσεων και των αξιών, τα διαφορετικά συστήματα των παραδόσεων και αφοσιώσεων που ο καθένας από τα δύο μέλη του ζευγαριού φέρει, συνειδητά ή ασυνείδητα, από την οικογένεια καταγωγής του, εντός της σχέσης.


Οι διαμάχες σε ένα ζευγάρι αφορούν άλλοτε συγκρούσεις ρητά διατυπωμένων αλληλοεπικαλυπτόμενων αναγκών, επιθυμιών, προθέσεων και στόχων, και άλλοτε αντιθέσεις υπόρρητων, εσωτερικευμένων και δεσμευτικών συμβολαίων, που πολύ συχνά τα ζευγάρια αναπαράγουν άθελα τους .

 

Η θεραπευτική διαδικασία διασφαλίζει τις συνθήκες που επιτρέπουν τον διάλογο, προκειμένου το νόημα της συμπεριφοράς του κάθε συντρόφου να αποσυσκοτιστεί, ώστε το κάθε μέλος του ζευγαριού, όσο και το ζευγάρι σαν ενότητα,  να μπορέσει να επαναδιαπραγματευτεί τις ανάγκες, τις θέσεις και τους ρόλους του.

 

Ο θεραπευτής λειτουργεί ως διευκολυντής της συζήτησης που αποσκοπεί στην βελτίωση της επικοινωνίας του ζευγαριού, στην καθιέρωση νέων σχεσιακών τρόπων, στην αναζήτηση βοηθητικών λύσεων για τα αδιέξοδα και τις απογοητεύσεις τους, και τελικά στην αναγνώριση και την αποδοχή της ετερότητας τους.