Ατομική ψυχοθεραπεία

Εντός του λόγου και εντός της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται και προστατεύεται από το πλαίσιο της θεραπείας, τα ψυχοσωματικά, σχεσιακά, συμπεριφορικά, υπαρξιακά συμπτώματα, αναδύονται σε πλήρους νοήματος τόπους, καθώς κατανοούνται ως οντότητες με την δική τους λογική και αξία, την εγγεγραμμένη στην μοναδική προσωπική ιστορία του κάθε ατόμου. 


Είναι η προσωπική αυτή ιστορία που, ενώ εκφέρεται στον θεραπευτικό διάλογο, και αναβιώνεται μέσα από την θεραπευτική διαδικασία, μεταμορφώνει τα εμπλεκόμενά της μέλη, την μεταξύ τους σχέση,  την συνεχώς δομούμενη και αναδομούμενη κατανόηση. 


Η θεραπεύτρια γίνεται ένα πρόσωπο που διευκολύνει τις διαδικασίες της προσωπικής ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας τις συνθήκες της ασφάλειας και της σταθερότητας που επιτρέπουν τη δυνατότητα να μπορεί κανείς ελεύθερα να επιλέγει τους δικούς του τρόπους να ζει τη ζωή του.

 

Στο πνεύμα αυτό, η θεραπεία αποτελεί μια διαδικασία αναστοχασμού και ενόρασης για τον εαυτό, τον κόσμο, τον άλλο, διαδικασία που μειώνει το φόβο και το άγχος, και ενδυναμώνει τον άνθρωπο ώστε να επιλύσει υποσυνείδητες συγκρούσεις, να ανακτήσει τις απαρνημένες του δυνατότητες και να επαναοικειοποιηθεί την επιθυμία του.


Ως μια πολύπλοκη, προσωπική ψυχική διαδικασία, η διάρκεια της δεν μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων.