Ατομική ψυχοθεραπεία

Μέσα από τον λόγο, εντός της σχέσης που αναπτύσσεται και προστατεύεται από το πλαίσιο της θεραπείας, τα συπτώματα, ψυχοσωματικά, σχεσιακά, συμπεριφορικά, υπαρξιακά, αποτελούν πλήρους νοήματος τόπους, καθώς μετατρέπονται σε οντότητες με την δική τους λογική και αξία, την εγγεγραμένη στην μοναδική προσωπική ιστορία του κάθε ατόμου. 

 

Είναι η προσωπική αυτή ιστορία που, ενώ εκφέρεται στον θεραπευτικό διάλογο, μεταμορφώνει την θεραπευτική διαδικασία, τα εμπλεκόμενά της μέλη, την μεταξύ τους σχεση, συνεχώς δομούμενη και αναδομούμενη. 

 

Η θεραπεύτρια γίνεται ένα πρόσωπο που διευκολύνει τις διαδικασίες της προσωπικης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας τις συνθήκες της ασφάλειας που επιτρέπουν τη δυνατότητα του να μπορεί κανείς ελεύθερα να επιλέγει τους δικούς του τρόπους να ζει τη ζωή του.

 

Στο πνεύμα αυτό, η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδιακασία αναστοχασμού και ενόρασης για τον εαυτό, τον κόσμο, τον άλλο, διαδικασία που μειώνει το φόβο και το άγχος, και ενδυναμώνει τον άνθρωπο να ανακτήσει τις απαρνημένες του δυνατότητες και να επαναοικειοποιηθεί την επιθυμία του.

 

Ως μια πολύπλοκη, προσωπική διαδικασία, η διάρκεια της δεν μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων.

  • Grey Facebook Icon
Αγίας Θεοδώρας 1, 54688
Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα
psyaggelikampouri@gmail.com
© 2019 by Marilena-Fani Phycotherapy